Man reading a book outdoors. Rawpixel. Photo: Karolina / Kaboompics

Skrivet om existentiella frågor

Ett sätt att få inspiration att tänka vidare kring de existentiella frågor som är aktuella i mitt liv är att läsa. Det finns många filosofer, forskare och författare som skriver om existentiella frågor. Här följer några förslag på läsning som jag själv har haft glädje av:

”Konsten att leva innerligt. Existentialism för den moderna människan” – Ted Harris och Ann Lagerström

En lättfattlig och välskriven introduktion till existentialismen och framförallt Sören Kierkegaard. Det var denna bok som fick mig att börja arbeta med existentiell coaching och en av författarna, Anna Lagerström, har varit min lärare.

Citat “Det är ditt liv och din mening och därför är det bara du som har ett svar. Att vara innerlig innebär att ta livet och dig själv på yttersta allvar. Att ömsint betrakta verkligheten, både den inre och den yttre, och i varje stund försöka förstå hur allt hänger ihop. Glöm alla måsten, allt det som andra påstår är sant och fundera istället över vad du själv känner och tycker: Vem är du bortom alla föreställningar? Vad ska du använda dig själv till?”

”How to Be an Existentialist, or How to Get Real, Get a Grip and Stop Making Excuses”  – Gary Cox

En rolig och utmanande bok om existentialismen.

Citat: ”Some of the most unhappy people in the world are those who hold firmly to the false belief that complete happiness is achievable, that there is such a state as “happily ever after”. “Many people have the silly idea, gleaned from movies, adverts and glossy magazines, that life is perfectible. The idea that other people out there somewhere have achieved the perfect life”.

“Vad jag pratar om när jag prata om löpning” – Haruki Murakami

En bok om att filosofera när man springer. Själv brukar jag filosofera när jag simmar eller paddlar kajak.

Citat:”Jag är verkligen en medelmåtta – ja, verkligen inte märkvärdig på något vis. Med det är inte ett dugg intressant i det här sammanhanget. Det är betydligt viktigare för mig att överträffa gårdagens jag – om än bara en liten smula. Om jag har någon motståndare som jag måste besegra så är det en tidigare upplaga av mig själv.” 

” Det är första gången jag åldras. De känslor jag känner över det känner jag för första gången – som alla andra som går igenom samma process. Hade jag upplevt det här åtminstone en gång tidigare, skulle jag förmodligen ha kunnat analysera och bedöma det bättre. Men det är som sagt första gången och därför inte så lätt, så därför lämnar jag alla utlåtanden till senare, accepterar allt som det är och ser till att bara leva. Precis som jag accepterar himlen molnen och floden. Det går inte att missta sig på att det vilar en viss komik över hela situationen. Jag har en känsla av att det, beroende av hur man ser på saken, är långtifrån oviktigt”.

”Ens värderingar ska inte styras av något så banalt som huruvida man är effektiv eller inte”.

”Den svåra konsten att se sig själv” – Peter Gärdenfors

Peter, som är professor i kognitionsvetenskap i Lund har skrivit den här boken som handlar om att yttre egenskaper i dagens samhälle alltmer avgör vem du är, tidigare var det dina inre egenskaper, din karaktär och din heder.

Citat: ”Det är en allmän uppfattning att längst inne i oss finns vårt ”sanna” jag. Vi strävar efter att vara ”autentiska”, men det vi kallar jaget är en kombination av åtminstone tre perspektiv: Utseendet, hur vi speglar oss genom andra, och den upplevda inre världen. Dessa tre sätt att se på jaget står ibland i konflikt med varandra. Frågan är hur vi kombinerar dem till ett enhetligt ”jag” – eller om det överhuvudtaget går att få ihop dem”.

Tomas Tranströmer

Jag läser inte mycket poesi. Men Tomas Tranströmers samlade dikter är en skatt att ösa ur. I motiveringen till nobelpriset står ”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”.

Jag har klippt ut alla rader som talar till mig och gjort en egen diktsamling. Jag hade lite dåligt samvete – får man göra så med en nobelpristagare? Men så läste jag en gammal intervju med honom där han fick frågan om hur stor frihet han lämnar till läsaren. Mycket stor frihet svarade han. Här är några av mina favoritcitat:

”Det regnar över mina tak. Jag är en stupränna för intryck”.

”Två sanningar närmar sig varandra. En kommer inifrån, en kommer utifrån. Där de möts har man en chans att få se sig själv”

”Det är den svåra passagen mellan två sätt att leva. Den som är framme har en lång väg att gå”.

”Jag måste vara ensam, tio minuter på morgonen och tio minuter på kvällen. – Utan program”

”Och på kvällen ligger jag som ett fartyg med släckta lysen, på lagom avstånd från verkligheten.”

”Den som ligger på rygg under de höga träden är också där uppe”.

”Uppdrag: att vara där man är”.

”Varje abstrakt bild av världen är lika omöjlig som ritningen till en storm”

”Almanackan fullskriven, framtid okänd.”

”Jag avskyr uttrycket ”till hundra procent”

”Mina dikter är mötesplatser. De vill etablera en plötslig förbindelse mellan delar av verkligheten som de konventionella språken och synsätten brukar hålla isär. De konventionella språken och synsätten är nödvändiga när det gäller att handskas med världen, att nå avgränsade konkreta mål Men i de viktigaste ögonblicken i livet har vi ofta upplevt att de inte håller. Om de får dominera oss helt leder vägen till kontaktlöshet och förstörelse. Poesin ser jag bl.a som ett motdrag mot en sådan utveckling. Dikterna är aktiva meditationer som inte vill söva utan väcka. ”