Karin Cerenius, Vägleda

Om Vägleda

Jag som driver Vägleda heter Karin Cerenius.

Erfarenhet

Jag har arbetat som chef på olika nivåer inom offentlig och privat sektor i över 30 år. I arbetet är det människorna som intresserar mig. Jag har gedigen erfarenhet av ledarskap och alla typer av samtal, allt ifrån coachande samtal till tydliga korrigerande samtal.

Under min utbildning till existentiell coach har jag erfarenhet av samtal med både existentiell inriktning och ledarskapsinriktning utanför min formella chefsroll. Jag har erfarenhet av att föreläsa kring en kombination av existentiella tema, ledarskap och medarbetarskap.

Utbildning

Ledarskapsutbildningar inom de flesta ledarskapsteorier som varit aktuella under de senaste 30 åren. Högskolekurser i arbetspsykologi, etik och ledarskap och litteraturvetenskap. Utbildning i coachande kommunikation. Utbildning i existentiell coaching och samtalsmetodik vid Institutet för existentiell praktik.

I grunden är jag legitimerad veterinär.

Arbetsliv

Jag arbetar som avdelningschef vid Livsmedelsverket och är chef för livsmedelskontrollen i Västra Götaland. Jag driver Vägleda som en bisyssla för att jag tycker att det är roligt.