Daffodil. Daffodil. Pixabay. Photo: Alexander Kliem

Existentiella samtal

Existentiella samtal har rötterna inom filosofin och den viktigaste utgångspunkten är att det är du som är experten på ditt liv. Genom att lyssna och ställa frågor kan jag som coach hjälpa dig att komma lite närmare svaren på frågorna; vem är jag, vad vill jag och vart är jag på väg?  Detta sätt att samtala hittar man hos de gamla grekiska filosoferna (Sokrates t.ex.) men det finns även mer nutida existentiella filosofer, varav Sören Kierkegaard är min personliga favorit. Inom den existentiella filosofin betonar man att vi människor har såväl frihet som ansvar att forma våra liv och att våra val i både stora och små frågor påverkar hur vi mår.

I samtalen arbetar vi med det du kommer med, något som skaver i ditt liv eller något som du vill ägna tid åt att sortera, överblicka och kanske ändra.

Vi arbetar med din livsvärld, den föreställning som du har av dig själv och din omgivning. En del av din livsvärld är rörlig, du kan omvärdera och se nya saker. Men en del har säkert blivit det som filosoferna kallar för ”sedimenterad” – det sitter fast trots att du kanske egentligen vill annorlunda. Filosofen Karl Jaspers uttryckte det med de enkla orden ”Håll leran mjuk”.

Det kan låta som att det handlar om stora och svåra frågor. Och det gör det också. Det är ett stort, utmanande och komplext uppdrag att vara människa. Men samtalen handlar ofta om små vardagliga ting, även om vi ibland kanske kommer att snudda vid funderingar kring meningen med alltihopa.

Inom existentiell filosofi finns alla typer av tankeinriktningar representerade. Från olika typer av trosinriktningar till en sekulär livssyn och alla typer av politiska uppfattningar. Grunden för det existentiella tänkandet är att var och en väljer själv. Eller som Sören Kierkegaard skrev 1835 ”…det gäller att finna den sanning som är sanning för mig, att finna den idé som jag vill leva och dö för”.

Det kan ju låta lite högtravande. Jag läste nyligen en modern filosof som använde det mer vardagliga uttrycket att det gäller att finna vad jag vill bry mig om.