Vad är egentligen viktigt i ditt liv?

Vägleda vänder sig till dig som vill samtala om vad som är viktigt i ditt liv, både privat och i arbetslivet. Samtalen utgår från att det bara är du som kan veta vad ett gott liv är för dig.

Vägleda passar dig som tycker att allt flyter på någorlunda bra men som ändå upplever att det är något som skaver ibland, att det finns något som skulle behöva granskas närmare. Du som vill ha en medundersökare på den resan, någon som står helt på din sida men som samtidigt vågar utmana dig att tänka ett steg längre.

Arbetsmetoden är inspirerad av existensfilosofiska tankegångar och när frågorna handlar om arbetslivet använder jag också min långa chefserfarenhet.